Trainer

Coachend leren leidinggeven.
Opbouwend leren confronteren.
Een team beter laten samenwerken.
Efficiënter vergaderen.
Leren omgaan met emoties van klanten.
Overtuigend presenteren of speechen.

Kim beschikt in haar trainingen over een aanbod van technieken en methoden die helpen, gecombineerd met een zo vrij mogelijk gebruik van de eigen persoonlijkheid van diegenen die ze traint. In presentatietechnieken staat authenticiteit voorop.

In leidinggeven en samenwerken gaat Kim uit van eigen kracht. Ze focust op stimulerende en belemmerende overtuigingen die de trainée over zichzelf en de ander heeft. In communicatie zoekt Kim met haar deelnemers naar helderheid en oprechtheid.

Kim als trainer

Methodiek

Belbin (Teamrolmanagement), Argyris (Action Design) en de Hogeschool voor de Kunsten (faculteit Theater en Drama) legden de basis voor Kim’s trainingsaanpak. De jaren erna ontwikkelde zij door scholing en ruime ervaring een groot repertoire in trainingsoefeningen en programma’s. Het programma wordt heel specifiek toegespitst op uw wensen en opleidingsvraag.

“Kim’s workshop presentatietechnieken was leerzaam en inspirerend maar ook heel leuk!
Door haar heldere feedback ben ik me bewust geworden van mijn stijl van presenteren en van mijn valkuilen. Omdat er veel werd geoefend en er ruimte was voor humor zat er veel vaart in en vloog de tijd.” – Gina de Laat Training, deelnemer presentatietechnieken

Kim werkte de afgelopen tijd onder andere voor:
Wagner Group Treant
Roche Bar-Organisatie
Arriva AOG School of Management
KPN IBM
Masters in Moderation Gasunie
DUWO CRH
Leveste Care Zorg op Zuid
Pieter van Foreest Groep Studium Generale
Eurocities Rijkswaterstaat
AKD Advocaten Douglas Parfumerieen
ABN Amro Rabobank
ING Conversive
Holland Consulting Group Gemeente Zaanstad
Rijkswaterstaat

Teamcoaching

Time Out Kim Coppes

Teamcoaching kan globaal in twee situaties ingezet worden. Als:

  • Een team verder wil groeien, elkaars talenten beter wil gebruiken, elkaar versneld wil leren kennen, creatiever wil worden, effectiever en nog plezieriger wil samenwerken.
  • Een team niet goed functioneert, er sprake is van lichte wrijving of stevig conflict, uitgesproken of onuitgesproken, er hoog ziekteverzuim, onveiligheid, wantrouwen, stagnatie is. Als er gedemotiveerde teamleden zijn. Als er geroddeld wordt.

training-1

Kim start en begeleidt reflectie, brengt kwaliteiten en karakters in kaart, biedt uitdagende oefeningen op een veilige manier, leidt het gesprek . Ze legt de dynamiek binnen een groep en de fasen van teamvorming helder uit.
Ze stimuleert creativiteit, plezier en heldere afspraken.
Bij ruzie zal ze mediator zijn in een team en tussen personen tot er op een goede manier verder gewerkt kan worden. Kim is niet bang voor oplopende emoties.
Maar ze houdt altijd de aandacht gericht op de bedrijfsdoelen en het bereiken daarvan met een goed samenwerkend team.
Een teamcoachingsprogramma wordt vanzelfsprekend in nauw overleg met de organisatie samengesteld.

“In een MT setting en in een groepsproces, waarbij samenwerken het centrale thema was, heb ik Kim leren kennen als een zeer vakbekwame teamcoach. Snel schakelend tussen inhoud en betrekking, veel theoretische en praktische bagage, plezierig provocatief met behoud van veiligheid voor de deelnemers, gebruik maken van verschillende theorieën en methoden. Kim wekt geen weerstand op, zodat het leren niet gehinderd wordt en uiteindelijk een SMART resultaat behaald wordt.
En…. ze pakt zelfs de opdrachtgever stevig aan. Dat noem ik onafhankelijk en professioneel!”
– André Bouma Hoofd PO&O at Zorggroep Leveste Middenveld